1
08:32 - 22:31
13h59phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
08:32 - 00:50
16h18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  08:32 - 22:31
  13h59phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:32 延吉 Yanji
  K216 次 Train K216
  Hướng đến 长春 Changchun
  (2h7phút
  10:39 17:09 敦化 Dunhua
  G8128 次 Train G8128
  Hướng đến 大连 Dalian
  (5h12phút
  22:21 22:21 大连 Dalian
  Đi bộ( 10phút
  22:31 大连火车站 Dalian Railway Station
 2. 2
  08:32 - 00:50
  16h18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  08:32 延吉 Yanji
  K7334 次 Train K7334
  Hướng đến 大连 Dalian
  (16h8phút
  00:40 00:40 大连 Dalian
  Đi bộ( 10phút
  00:50 大连火车站 Dalian Railway Station
cntlog