1
05:47 - 07:28
1h41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  05:47 - 07:28
  1h41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:47 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  05:57 06:00 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  06:50 06:56 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  07:16 07:20 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南工业大学 Henan University of Technology
  (8phút
  07:28 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
cntlog