1
14:11 - 07:21
17h10phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
14:11 - 07:21
17h10phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
14:11 - 07:45
17h34phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
17:25 - 09:24
15h59phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  14:11 - 07:21
  17h10phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  14:11 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  14:21 14:24 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  15:14 15:20 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  15:40 15:45 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (18phút
  16:03 16:03 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  16:13 22:13 郑州东 Zhengzhoudong
  G2626/G2627 次 Train G2626/G2627
  Hướng đến 大连北 Dalianbei
  (7h52phút
  06:05 06:05 大连北 Dalianbei
  Đi bộ( 10phút
  06:15 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 河口 Hekou
  (24phút
  06:45 06:50 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  Hướng đến 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (31phút
  07:21 二七广场 27 Square
 2. 2
  14:11 - 07:21
  17h10phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  14:11 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  14:21 14:24 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  15:14 15:20 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  15:40 15:45 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (18phút
  16:03 16:03 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  16:13 22:13 郑州东 Zhengzhoudong
  G1294/G1295 次 Train G1294/G1295
  Hướng đến 大连北 Dalianbei
  (7h54phút
  06:07 06:07 大连北 Dalianbei
  Đi bộ( 10phút
  06:17 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 河口 Hekou
  (24phút
  06:45 06:50 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  Hướng đến 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (31phút
  07:21 二七广场 27 Square
 3. 3
  14:11 - 07:45
  17h34phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  14:11 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  14:21 14:24 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  15:14 15:20 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  15:40 15:45 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (18phút
  16:03 16:03 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  16:13 22:13 郑州东 Zhengzhoudong
  G2626/G2627 次 Train G2626/G2627
  Hướng đến 大连北 Dalianbei
  (7h52phút
  06:05 06:05 大连北 Dalianbei
  Đi bộ( 10phút
  06:15 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 河口 Hekou
  (31phút
  06:52 06:56 会展中心 Convention and Exhibition Center(Dalian) 07:09 07:14 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  Hướng đến 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (31phút
  07:45 二七广场 27 Square
 4. 4
  17:25 - 09:24
  15h59phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  17:25 新郑机场 Xinzheng Airport
  C2812 次 Train C2812
  Hướng đến 郑州东 Zhengzhoudong
  (1phút
  17:26 23:56 郑州东 Zhengzhoudong
  G2626/G2627 次 Train G2626/G2627
  Hướng đến 大连北 Dalianbei
  (7h52phút
  07:48 07:48 大连北 Dalianbei
  Đi bộ( 10phút
  07:58 08:01 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 河口 Hekou
  (31phút
  08:32 08:36 会展中心 Convention and Exhibition Center(Dalian) 08:49 08:53 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  Hướng đến 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (31phút
  09:24 二七广场 27 Square
cntlog