2020/02/26  13:04  khởi hành
1
19:07 - 19:41
34phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  19:07 - 19:41
  34phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:07 无锡新区 Wuxixinqu
  G7148/G7149 次 Train G7148/G7149
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (7phút
  19:14 19:14 无锡 Wuxi
  Đi bộ( 10phút
  19:24 19:27 无锡火车站 Wuxi Railway Station
  无锡地铁1号线 Wuxi subway line 1
  Hướng đến 长广溪 Changguangxi
  (4phút
  19:31 19:37 三阳广场 Sanyang Plaza
  无锡地铁2号线 Wuxi subway line 2
  Hướng đến 无锡东站 Wuxi East Railway Station
  (4phút
  19:41 上马墩 Shangmadun
cntlog