1
05:47 - 06:57
1h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:45 - 06:57
1h12phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
05:13 - 06:57
1h44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  05:47 - 06:57
  1h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:47 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Hướng đến 上海 Shanghai
  (40phút
  06:27 06:27 上海 Shanghai
  Đi bộ( 10phút
  06:37 06:40 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 中潭路 Zhongtan Road
  (8phút
  06:48 06:51 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (6phút
  06:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  05:45 - 06:57
  1h12phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:45 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Hướng đến 上海 Shanghai
  (40phút
  06:25 06:25 上海 Shanghai
  Đi bộ( 10phút
  06:35 06:38 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8phút
  06:46 06:51 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (6phút
  06:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
 3. 3
  05:13 - 06:57
  1h44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:13 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Hướng đến 上海 Shanghai
  (40phút
  05:53 05:53 上海 Shanghai
  Đi bộ( 10phút
  06:03 06:06 上海火车站 Shanghai Railway Station 06:24 06:40 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (17phút
  06:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog