1
19:50 - 21:27
1h37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
19:50 - 21:35
1h45phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  19:50 - 21:27
  1h37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:50 无锡新区 Wuxixinqu
  G7123 次 Train G7123
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (45phút
  20:35 20:35 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 13phút
  20:48 20:48 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (19phút
  21:07 21:12 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (15phút
  21:27 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  19:50 - 21:35
  1h45phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:50 无锡新区 Wuxixinqu
  G7123 次 Train G7123
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (45phút
  20:35 20:35 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 13phút
  20:48 20:57 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (21phút
  21:18 21:24 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (11phút
  21:35 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog