2020/04/02  00:56  khởi hành
1
06:56 - 19:42
36h46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:56 - 19:51
36h55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:56 - 19:42
  36h46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:56 铜仁 Tongren
  K585/K588 次 Train K585/K588
  Hướng đến 柳州 Liuzhou
  (8h51phút
  15:47 22:17 柳州 Liuzhou
  K457 次 Train K457
  Hướng đến 海口 Haikou
  (12h13phút
  10:30 17:00 海口 Haikou
  D7201 次 Train D7201
  Hướng đến 三亚 Sanya
  (2h42phút
  19:42 凤凰机场 Fenghuang Airport
 2. 2
  06:56 - 19:51
  36h55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:56 铜仁 Tongren
  K585/K588 次 Train K585/K588
  Hướng đến 湛江 Zhanjiang
  (12h39phút
  19:35 02:05 玉林 Yulin (Guangxi)
  K457 次 Train K457
  Hướng đến 海口 Haikou
  (8h34phút
  10:39 17:09 海口 Haikou
  D7201 次 Train D7201
  Hướng đến 三亚 Sanya
  (2h42phút
  19:51 凤凰机场 Fenghuang Airport
cntlog