1
23:56 - 00:44
48phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  23:56 - 00:44
  48phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:56 宋城路 Songchenglu
  C2801 次 Train C2801
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng Airport
  (48phút
  00:44 新郑机场 Xinzheng Airport
cntlog