1
01:03 - 08:12
7h9phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
2
21:14 - 09:32
12h18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:03 - 08:12
  7h9phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  01:03 石家庄北 Shijiazhuangbei
  K257 次 Train K257
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (5h21phút
  06:24 06:24 郑州 Zhengzhou
  Đi bộ( 10phút
  06:34 06:37 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (8phút
  06:45 06:48 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (20phút
  07:08 07:12 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng International Airport
  (50phút
  08:02 08:02 新郑机场 Xinzheng International Airport
  Đi bộ( 10phút
  08:12 新郑机场 Xinzheng Airport
 2. 2
  21:14 - 09:32
  12h18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:14 石家庄北 Shijiazhuangbei
  K257 次 Train K257
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (5h21phút
  02:35 09:05 郑州 Zhengzhou
  C2885 次 Train C2885
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng Airport
  (27phút
  09:32 新郑机场 Xinzheng Airport
cntlog