2020/02/19  09:51  khởi hành
1
15:52 - 08:14
40h22phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
15:51 - 09:23
41h32phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  15:52 - 08:14
  40h22phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  15:52 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (3h24phút
  19:16 19:16 郑州 Zhengzhou
  Đi bộ( 10phút
  19:26 19:29 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (26phút
  19:55 19:55 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  20:05 02:05 郑州东 Zhengzhoudong
  D921 次 Train D921
  Hướng đến 徐闻 Xuwen
  (9h55phút
  12:00 18:30 湛江西 Zhanjiangxi
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  Hướng đến 三亚 Sanya
  (6h18phút
  00:48 07:18 东方 Dongfang
  D7101/D7102 次 Train D7101/D7102
  Hướng đến 金月湾 Jinyuewan
  (56phút
  08:14 凤凰机场 Fenghuang Airport
 2. 2
  15:51 - 09:23
  41h32phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:51 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  Hướng đến 安阳 Anyang
  (1h14phút
  17:05 23:35 安阳 Anyang
  K258 次 Train K258
  Hướng đến 北京 Beijing
  (1h13phút
  00:48 07:18 石家庄 Shijiazhuang
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (1phút
  07:19 07:19 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  07:29 07:32 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (31phút
  08:03 08:03 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  08:13 14:13 广州 Guangzhou
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  Hướng đến 三亚 Sanya
  (11h44phút
  01:57 08:27 东方 Dongfang
  D7105/D7106 次 Train D7105/D7106
  Hướng đến 金月湾 Jinyuewan
  (56phút
  09:23 凤凰机场 Fenghuang Airport
cntlog