2020/12/01  14:25  khởi hành
1
14:52 - 16:26
1h34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:27 - 17:01
1h34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:52 - 16:26
  1h34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:52 重庆北 Chongqingbei
  G8706/G8707 次 Train G8706/G8707
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (1h34phút
  16:26 成都东 Chengdudong
 2. 2
  15:27 - 17:01
  1h34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:27 重庆北 Chongqingbei
  G8516 次 Train G8516
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (1h34phút
  17:01 成都东 Chengdudong
cntlog