2020/04/10  22:06  khởi hành
1
04:06 - 05:33
1h27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:06 - 06:07
2h1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:06 - 05:33
  1h27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:06 重庆北 Chongqingbei
  G8526 次 Train G8526
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (1h27phút
  05:33 成都东 Chengdudong
 2. 2
  04:06 - 06:07
  2h1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:06 重庆北 Chongqingbei
  D2242/D2243 次 Train D2242/D2243
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (2h1phút
  06:07 成都东 Chengdudong
cntlog