2020/04/10  12:40  khởi hành
1
12:44 - 13:25
41phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
12:46 - 13:31
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:44 - 13:25
  41phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:44 重庆北 Chongqingbei
  Đi bộ( 10phút
  12:54 12:57 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  Hướng đến 海峡路 Haixialu
  (5phút
  13:02 13:05 五里店 Wulidian 13:12 13:16 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  Hướng đến 尖顶坡 Jiandingpo
  (2phút
  13:18 13:23 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  Hướng đến 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2phút
  13:25 临江门 Linjiangmen
 2. 2
  12:46 - 13:31
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:46 重庆北 Chongqingbei
  Đi bộ( 10phút
  12:56 12:59 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Hướng đến 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (19phút
  13:18 13:23 牛角沱 Niujiaotuo
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  Hướng đến 较场口 Jiaochangkou
  (8phút
  13:31 临江门 Linjiangmen
cntlog