2020/04/05  17:18  khởi hành
1
17:18 - 11:00
17h42phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
17:22 - 11:05
17h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  17:18 - 11:00
  17h42phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  17:18 北京 Beijing
  Đi bộ( 10phút
  17:28 17:31 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 崇文门 Chongwenmen
  (10phút
  17:41 17:44 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (5phút
  17:49 17:53 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  Hướng đến 郭公庄 Guogongzhuang
  (2phút
  17:55 17:55 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  18:05 00:05 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (10h55phút
  11:00 重庆北 Chongqingbei
 2. 2
  17:22 - 11:05
  17h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  17:22 北京 Beijing
  Đi bộ( 10phút
  17:32 17:35 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 崇文门 Chongwenmen
  (7phút
  17:42 17:45 宣武门 Xuanwumen
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 公益西桥 Gongyixiqiao
  (2phút
  17:47 17:51 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  Hướng đến 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9phút
  18:00 18:00 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  18:10 00:10 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (10h55phút
  11:05 重庆北 Chongqingbei
cntlog