1
06:05 - 06:53
48phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:05 - 06:56
51phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:05 - 06:53
  48phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:05 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 太平园 Taipingyuan
  (14phút
  06:19 06:27 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  Hướng đến 成都医学院 Chengdu Medical College
  (9phút
  06:36 06:45 省体育馆 Sichuan Gymnasium 06:53 骡马市 Luomashi
 2. 2
  06:05 - 06:56
  51phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:05 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 太平园 Taipingyuan
  (14phút
  06:19 06:27 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  Hướng đến 成都医学院 Chengdu Medical College
  (17phút
  06:44 06:51 市二医院 Chengdu Second Peoples Hospital
  成都地铁4号线 Chengdu Metro Line 4
  Hướng đến 万盛 Wansheng
  (5phút
  06:56 骡马市 Luomashi
cntlog