2020/02/28  18:48  khởi hành
1
18:54 - 19:15
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:02 - 19:23
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:54 - 19:15
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:54 镇海路 Zhenhai Rd
  厦门地铁1号线 Xiamen Metro Line1
  Hướng đến 岩内 Yannei
  (21phút
  19:15 殿前 Dianqian
 2. 2
  19:02 - 19:23
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:02 镇海路 Zhenhai Rd
  厦门地铁1号线 Xiamen Metro Line1
  Hướng đến 岩内 Yannei
  (21phút
  19:23 殿前 Dianqian
cntlog