2019/10/17  23:03  khởi hành
1
06:56 - 07:06
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:04 - 07:14
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:56 - 07:06
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:56 高崎 Gaoqi
  厦门地铁1号线 Xiamen Metro Line1
  Hướng đến 镇海路 Zhenhai Rd
  (10phút
  07:06 吕厝 Lucuo
 2. 2
  07:04 - 07:14
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:04 高崎 Gaoqi
  厦门地铁1号线 Xiamen Metro Line1
  Hướng đến 镇海路 Zhenhai Rd
  (10phút
  07:14 吕厝 Lucuo
cntlog