1
21:47 - 22:45
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:47 - 22:54
1h7phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:47 - 22:45
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:47 禄口机场 Lukou International Airport 22:17 22:26 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  Hướng đến 迈皋桥 Maigaoqiao
  (19phút
  22:45 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
 2. 2
  21:47 - 22:54
  1h7phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:47 禄口机场 Lukou International Airport 22:17 22:26 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  Hướng đến 林场 Linchang
  (18phút
  22:44 22:52 大行宫 Daxinggong
  南京地铁2号线 Nanjing Metro Line 2
  Hướng đến 油坊桥 Youfangqiao
  (2phút
  22:54 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
cntlog