1
06:03 - 07:10
1h7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:03 - 07:11
1h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:03 - 07:10
  1h7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:03 禄口机场 Lukou International Airport 06:33 06:41 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  Hướng đến 林场 Linchang
  (29phút
  07:10 南京站 Nanjing Railway Station
 2. 2
  06:03 - 07:11
  1h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:03 禄口机场 Lukou International Airport 06:33 06:41 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  Hướng đến 迈皋桥 Maigaoqiao
  (30phút
  07:11 南京站 Nanjing Railway Station
cntlog