1
21:56 - 22:57
1h1phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:00 - 23:05
1h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:56 - 22:57
  1h1phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:56 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  Hướng đến 中国药科大学 CPU
  (19phút
  22:15 22:24 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  22:57 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 2. 2
  22:00 - 23:05
  1h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:00 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
  南京地铁2号线 Nanjing Metro Line 2
  Hướng đến 经天路 Jingtianlu
  (2phút
  22:02 22:05 大行宫 Daxinggong
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  Hướng đến 秣周东路 Mozhoudonglu
  (18phút
  22:23 22:32 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  23:05 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
cntlog