1
05:57 - 06:54
57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:57 - 06:54
  57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:57 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  Hướng đến 中国药科大学 CPU
  (19phút
  06:16 06:24 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (30phút
  06:54 禄口机场 Lukou International Airport
cntlog