1
10:41 - 11:34
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:41 - 11:34
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:41 - 11:34
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:41 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  11:08 11:15 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (19phút
  11:34 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
 2. 2
  10:41 - 11:34
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:41 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (30phút
  11:11 11:16 福田 Futian
  深圳地铁3号线 Shenzhen Metro Line 3
  Hướng đến 双龙(深圳) Shuanglong(Shenzhen)
  (14phút
  11:30 11:33 老街 Laojie
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (1phút
  11:34 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
cntlog