1
06:41 - 07:34
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:28 - 07:34
1h6phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:28 - 07:34
1h6phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:41 - 07:34
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:41 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Tangwei)
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  07:08 07:15 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (19phút
  07:34 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
 2. 2
  06:28 - 07:34
  1h6phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:28 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Airport)
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  06:55 07:15 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (19phút
  07:34 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
 3. 3
  06:28 - 07:34
  1h6phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:28 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Airport)
  Hướng đến 福田 Futian
  (12phút
  06:40 06:50 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (44phút
  07:34 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
cntlog