1
06:37 - 07:30
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:37 - 07:30
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:32 - 07:30
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:37 - 07:30
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:37 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (19phút
  06:56 07:03 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 碧头 Bitou
  (27phút
  07:30 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
 2. 2
  06:37 - 07:30
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:37 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (4phút
  06:41 06:45 大剧院(深圳) Grand Theater(Shenzhen)
  深圳地铁2号线 Shenzhen Metro Line 2
  Hướng đến 赤湾 Chiwan
  (11phút
  06:56 07:00 福田 Futian
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 碧头 Bitou
  (30phút
  07:30 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
 3. 3
  06:32 - 07:30
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:32 国贸(深圳) Guomao(Shenzhen)
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (19phút
  06:51 07:03 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 碧头 Bitou
  (27phút
  07:30 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
cntlog