2020/11/27  20:43  khởi hành
1
20:43 - 21:27
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:43 - 21:34
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:43 - 21:27
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:43 冉家坝 Ranjiaba
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  Hướng đến 海峡路 Haixialu
  (8phút
  20:51 20:58 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 王家庄 Wangjiazhuang
  (29phút
  21:27 渝北广场 Yubei Square
 2. 2
  20:43 - 21:34
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:43 冉家坝 Ranjiaba
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  Hướng đến 茶园 Chayuan
  (12phút
  20:55 21:01 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 王家庄 Wangjiazhuang
  (33phút
  21:34 渝北广场 Yubei Square
cntlog