2020/01/18  01:14  khởi hành
1
06:30 - 07:20
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:30 - 07:20
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:30 - 07:20
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:30 冉家坝 Ranjiaba
  重庆轨道交通6号线(冉家坝-茶园) CRT Line 6(Ranjiaba)
  Hướng đến 茶园 Chayuan
  (12phút
  06:42 06:47 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 王家庄 Wangjiazhuang
  (33phút
  07:20 渝北广场 Yubei Square
 2. 2
  06:30 - 07:20
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:30 冉家坝 Ranjiaba
  重庆轨道交通6号线(冉家坝-茶园) CRT Line 6(Ranjiaba)
  Hướng đến 茶园 Chayuan
  (12phút
  06:42 06:47 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Hướng đến 王家庄 Wangjiazhuang
  (33phút
  07:20 渝北广场 Yubei Square
cntlog