2020/02/29  22:42  khởi hành
1
22:42 - 23:13
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:42 - 23:13
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:42 2号航站楼 Terminal 2 23:03 23:08 东直门 Dongzhimen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 东四十条 Dongsi Shitiao
  (5phút
  23:13 建国门 Jianguomen
cntlog