2020/08/09  15:17  khởi hành
1
15:22 - 16:01
39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:22 - 16:01
39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  15:22 - 16:01
  39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:22 2号航站楼 Terminal 2 15:43 15:48 东直门 Dongzhimen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 东四十条 Dongsi Shitiao
  (5phút
  15:53 15:58 建国门 Jianguomen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (3phút
  16:01 王府井 Wangfujing
 2. 2
  15:22 - 16:01
  39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:22 2号航站楼 Terminal 2 15:38 15:42 三元桥 Sanyuanqiao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  Hướng đến 亮马桥 Liangmaqiao
  (8phút
  15:50 15:55 国贸 Guomao
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (6phút
  16:01 王府井 Wangfujing
cntlog