2019/10/19  19:09  khởi hành
1
19:12 - 19:49
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:12 - 19:49
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:12 - 19:49
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:12 2号航站楼 Terminal 2 19:33 19:36 东直门 Dongzhimen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 东四十条 Dongsi Shitiao
  (5phút
  19:41 19:46 建国门 Jianguomen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (3phút
  19:49 王府井 Wangfujing
 2. 2
  19:12 - 19:49
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:12 2号航站楼 Terminal 2 19:28 19:32 三元桥 Sanyuanqiao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  Hướng đến 亮马桥 Liangmaqiao
  (8phút
  19:40 19:43 国贸 Guomao
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (6phút
  19:49 王府井 Wangfujing
cntlog