2020/04/02  03:30  khởi hành
1
05:28 - 06:32
1h4phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:25 - 06:32
1h7phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:19 - 06:32
1h13phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:53 - 06:42
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:28 - 06:32
  1h4phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:28 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (4phút
  05:32 05:36 西单 Xidan
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 公益西桥 Gongyixiqiao
  (1phút
  05:37 05:40 宣武门 Xuanwumen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 和平门 Hepingmen
  (14phút
  05:54 06:00 东直门 Dongzhimen 06:32 2号航站楼 Terminal 2
 2. 2
  05:25 - 06:32
  1h7phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:25 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (7phút
  05:32 05:37 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 长椿街 Changchunjie
  (17phút
  05:54 06:00 东直门 Dongzhimen 06:32 2号航站楼 Terminal 2
 3. 3
  05:19 - 06:32
  1h13phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:19 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (7phút
  05:26 05:29 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 长椿街 Changchunjie
  (17phút
  05:46 06:00 东直门 Dongzhimen 06:32 2号航站楼 Terminal 2
 4. 4
  05:53 - 06:42
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:53 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 四惠东 Sihui East
  (6phút
  05:59 06:02 国贸 Guomao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  Hướng đến 金台夕照 Jintaixizhao
  (8phút
  06:10 06:15 三元桥 Sanyuanqiao 06:42 2号航站楼 Terminal 2
cntlog