2020/06/01  11:53  khởi hành
1
11:53 - 12:31
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:53 - 12:31
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:53 - 12:31
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:53 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 四惠东 Sihui East
  (3phút
  11:56 12:01 建国门 Jianguomen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  Hướng đến 朝阳门 Chaoyangmen
  (5phút
  12:06 12:10 东直门 Dongzhimen 12:31 3号航站楼 Terminal 3
 2. 2
  11:53 - 12:31
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:53 王府井 Wangfujing
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 四惠东 Sihui East
  (6phút
  11:59 12:02 国贸 Guomao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  Hướng đến 金台夕照 Jintaixizhao
  (8phút
  12:10 12:15 三元桥 Sanyuanqiao 12:31 3号航站楼 Terminal 3
cntlog