2020/11/26  21:58  khởi hành
1
22:06 - 22:32
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:16 - 22:42
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:06 - 22:32
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:06 青泥洼桥 Qingniwaqiao
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 辛寨子 Xinzhaizi
  (26phút
  22:32 虹港路 Honggang Road
 2. 2
  22:16 - 22:42
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:16 青泥洼桥 Qingniwaqiao
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 辛寨子 Xinzhaizi
  (26phút
  22:42 虹港路 Honggang Road
cntlog