2020/07/08  23:47  khởi hành
1
05:46 - 05:55
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:56 - 06:05
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:46 - 05:55
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:46 青泥洼桥 Qingniwaqiao
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 辛寨子 Xinzhaizi
  (9phút
  05:55 西安路 Xian Road
 2. 2
  05:56 - 06:05
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:56 青泥洼桥 Qingniwaqiao
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 辛寨子 Xinzhaizi
  (9phút
  06:05 西安路 Xian Road
cntlog