2020/07/08  05:07  khởi hành
1
06:35 - 06:54
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:35 - 06:54
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:35 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 河口 Hekou
  (12phút
  06:47 06:51 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 海之韵 Haizhiyun
  (3phút
  06:54 联合路 Lianhe Road
cntlog