2020/07/07  19:42  khởi hành
1
19:50 - 13:17
17h27phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
19:50 - 13:17
17h27phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
20:00 - 13:24
17h24phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
19:50 - 13:24
17h34phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  19:50 - 13:17
  17h27phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  19:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  20:04 20:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  20:14 02:14 大连北 Dalianbei
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (9h59phút
  12:13 12:13 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  12:23 12:29 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19phút
  12:48 12:51 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 金沙江路 Jinshajiang Road
  (26phút
  13:17 浦东大道 Pudong Avenue
 2. 2
  19:50 - 13:17
  17h27phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  19:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  20:04 20:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  20:14 02:14 大连北 Dalianbei
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (9h59phút
  12:13 12:13 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  12:23 12:29 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (40phút
  13:09 13:14 世纪大道 Century Avenue
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 浦东大道 Pudong Avenue
  (3phút
  13:17 浦东大道 Pudong Avenue
 3. 3
  20:00 - 13:24
  17h24phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  20:00 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  20:14 20:14 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  20:24 02:24 大连北 Dalianbei
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (9h59phút
  12:23 12:23 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  12:33 12:37 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (40phút
  13:17 13:21 世纪大道 Century Avenue
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 浦东大道 Pudong Avenue
  (3phút
  13:24 浦东大道 Pudong Avenue
 4. 4
  19:50 - 13:24
  17h34phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  19:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  20:04 20:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  20:14 02:14 大连北 Dalianbei
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (9h59phút
  12:13 12:13 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  12:23 12:30 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (39phút
  13:09 13:16 海伦路 Hailun Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 临平路 Linping Road
  (8phút
  13:24 浦东大道 Pudong Avenue
cntlog