1
09:28 - 10:32
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:24 - 10:32
1h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:30 - 10:37
1h7phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  09:28 - 10:32
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (48phút
  10:16 10:19 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (13phút
  10:32 机场南 Airport S.
 2. 2
  09:24 - 10:32
  1h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:24 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (48phút
  10:12 10:19 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (13phút
  10:32 机场南 Airport S.
 3. 3
  09:30 - 10:37
  1h7phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:30 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  09:43 09:46 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  10:02 10:05 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (32phút
  10:37 机场南 Airport S.
cntlog