1
23:30 - 07:36
8h6phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
23:30 - 07:36
8h6phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
23:10 - 07:36
8h26phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
23:51 - 07:48
7h57phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  23:30 - 07:36
  8h6phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  23:30 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 西朗 Xilang
  (13phút
  23:43 23:47 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (25phút
  00:12 00:12 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  00:22 06:22 广州南 Guangzhounan
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 香港西九龙 Hong Kong West Kowloon
  (1phút
  06:23 06:23 深圳北 Shenzhenbei
  Đi bộ( 10phút
  06:33 06:38 深圳北站 Shenzhen North Station
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5(Bantian)
  Hướng đến 前海湾 Qianhaiwan
  (31phút
  07:09 07:16 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (20phút
  07:36 机场东 Airport East
 2. 2
  23:30 - 07:36
  8h6phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  23:30 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 西朗 Xilang
  (13phút
  23:43 23:47 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (25phút
  00:12 00:12 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  00:22 06:22 广州南 Guangzhounan
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 香港西九龙 Hong Kong West Kowloon
  (1phút
  06:23 06:23 深圳北 Shenzhenbei
  Đi bộ( 10phút
  06:33 06:38 深圳北站 Shenzhen North Station
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5(Bantian)
  Hướng đến 前海湾 Qianhaiwan
  (26phút
  07:04 07:19 宝安中心 Bao an Center
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (17phút
  07:36 机场东 Airport East
 3. 3
  23:10 - 07:36
  8h26phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  23:10 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 西朗 Xilang
  (13phút
  23:23 23:27 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (25phút
  23:52 23:52 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  00:02 06:02 广州南 Guangzhounan
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 香港西九龙 Hong Kong West Kowloon
  (1phút
  06:03 06:03 深圳北 Shenzhenbei
  Đi bộ( 10phút
  06:13 06:38 深圳北站 Shenzhen North Station
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5(Bantian)
  Hướng đến 前海湾 Qianhaiwan
  (31phút
  07:09 07:16 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (20phút
  07:36 机场东 Airport East
 4. 4
  23:51 - 07:48
  7h57phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  23:51 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  00:01 06:01 广州东 Guangzhoudong
  D2381/D2384 次 Train D2381/D2384
  Hướng đến 九龙 Kowloon
  (28phút
  06:29 06:29 深圳东 Shenzhendong
  Đi bộ( 10phút
  06:39 06:42 布吉 Buji
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5
  Hướng đến 前海湾 Qianhaiwan
  (44phút
  07:26 07:31 宝安中心 Bao an Center
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 机场东 Airport East
  (17phút
  07:48 机场东 Airport East
cntlog