1
21:58 - 06:33
8h35phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
21:58 - 06:33
8h35phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
21:48 - 06:33
8h45phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
21:48 - 06:33
8h45phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  21:58 - 06:33
  8h35phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:58 爱国路 Aiguo Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 七莘路 Qixin Road
  (9phút
  22:07 22:15 大连路 Dalian Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 临平路 Linping Road
  (10phút
  22:25 22:25 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  22:35 04:35 上海 Shanghai
  G12 次 Train G12
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (1h8phút
  05:43 05:43 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  05:53 06:00 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  06:33 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 2. 2
  21:58 - 06:33
  8h35phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:58 爱国路 Aiguo Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 七莘路 Qixin Road
  (9phút
  22:07 22:15 大连路 Dalian Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 临平路 Linping Road
  (10phút
  22:25 22:25 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  22:35 04:35 上海 Shanghai
  G6 次 Train G6
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (1h11phút
  05:46 05:46 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  05:56 06:00 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  06:33 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 3. 3
  21:48 - 06:33
  8h45phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:48 爱国路 Aiguo Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 七莘路 Qixin Road
  (22phút
  22:10 22:15 汉中路 Hanzhong Road 22:18 22:18 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  22:28 04:28 上海 Shanghai
  G12 次 Train G12
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (1h8phút
  05:36 05:36 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  05:46 06:00 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  06:33 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 4. 4
  21:48 - 06:33
  8h45phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:48 爱国路 Aiguo Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 七莘路 Qixin Road
  (22phút
  22:10 22:15 汉中路 Hanzhong Road 22:18 22:18 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  22:28 04:28 上海 Shanghai
  G222/G223 次 Train G222/G223
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (1h18phút
  05:46 05:46 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  05:56 06:00 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  06:33 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
cntlog