1
08:59 - 09:08
9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:59 - 09:08
9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:59 - 09:08
  9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:59 四川北路 North Sichuan Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (4phút
  09:03 09:06 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (2phút
  09:08 人民广场 People Square
 2. 2
  08:59 - 09:08
  9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:59 四川北路 North Sichuan Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (4phút
  09:03 09:06 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (2phút
  09:08 人民广场 People Square
cntlog