1
05:44 - 05:58
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:49 - 06:03
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:44 - 05:58
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:44 四川北路 North Sichuan Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (14phút
  05:58 陕西南路 South Shaanxi Road
 2. 2
  05:49 - 06:03
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:49 四川北路 North Sichuan Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (14phút
  06:03 陕西南路 South Shaanxi Road
cntlog