2020/10/29  17:30  khởi hành
1
17:30 - 17:40
10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:32 - 17:43
11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:30 - 17:40
  10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:30 嘉善路 Jiashan Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 金海路 Jinhai Road
  (5phút
  17:35 17:38 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (2phút
  17:40 静安寺 Jingan Temple
 2. 2
  17:32 - 17:43
  11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:32 嘉善路 Jiashan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (2phút
  17:34 17:38 肇嘉浜路 Zhaojiabang Road
  上海轨道交通7号线[宝山线] Shanghai Metro Line 7
  Hướng đến 美兰湖 Meilan Lake
  (5phút
  17:43 静安寺 Jingan Temple
cntlog