2019/10/21  11:42  khởi hành
1
11:47 - 12:00
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:50 - 12:03
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:47 - 12:00
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:47 嘉善路 Jiashan Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 金海路 Jinhai Road
  (5phút
  11:52 11:58 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (2phút
  12:00 静安寺 Jingan Temple
 2. 2
  11:50 - 12:03
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:50 嘉善路 Jiashan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (2phút
  11:52 11:58 肇嘉浜路 Zhaojiabang Road
  上海轨道交通7号线[宝山线] Shanghai Metro Line 7
  Hướng đến 美兰湖 Meilan Lake
  (5phút
  12:03 静安寺 Jingan Temple
cntlog