1
09:08 - 10:03
55phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:06 - 10:03
57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:05 - 10:03
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:08 - 10:03
  55phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:08 延安西路 West Yanan Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 虹桥路 Hongqiao Road
  (5phút
  09:13 09:17 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  10:03 松江体育中心 Songjiang Sports Center
 2. 2
  09:06 - 10:03
  57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:06 延安西路 West Yanan Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (5phút
  09:11 09:17 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  10:03 松江体育中心 Songjiang Sports Center
 3. 3
  09:05 - 10:03
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:05 延安西路 West Yanan Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (5phút
  09:10 09:17 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  10:03 松江体育中心 Songjiang Sports Center
cntlog