1
12:09 - 12:27
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:09 - 12:27
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:05 - 12:27
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
12:05 - 12:29
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:09 - 12:27
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:09 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (11phút
  12:20 12:23 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 金沙江路 Jinshajiang Road
  (4phút
  12:27 曹杨路 Caoyang Road
 2. 2
  12:09 - 12:27
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:09 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (9phút
  12:18 12:22 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (5phút
  12:27 曹杨路 Caoyang Road
 3. 3
  12:05 - 12:27
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:05 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (11phút
  12:16 12:23 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 金沙江路 Jinshajiang Road
  (4phút
  12:27 曹杨路 Caoyang Road
 4. 4
  12:05 - 12:29
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:05 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (6phút
  12:11 12:15 海伦路 Hailun Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 宝山路 Baoshan Road
  (14phút
  12:29 曹杨路 Caoyang Road
cntlog