1
12:54 - 13:50
56phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:53 - 13:50
57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:51 - 13:50
59phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:54 - 13:50
  56phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:54 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 延安西路 West Yanan Road
  (7phút
  13:01 13:04 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  13:50 松江体育中心 Songjiang Sports Center
 2. 2
  12:53 - 13:50
  57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:53 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (7phút
  13:00 13:04 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  13:50 松江体育中心 Songjiang Sports Center
 3. 3
  12:51 - 13:50
  59phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:51 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (7phút
  12:58 13:04 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  13:50 松江体育中心 Songjiang Sports Center
cntlog