2019/12/06  18:03  khởi hành
1
18:04 - 19:00
56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:07 - 19:03
56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:04 - 19:00
  56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:04 共富新村 Gongfu Xincun 19:00 外环路 Waihuanlu
 2. 2
  18:07 - 19:03
  56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:07 共富新村 Gongfu Xincun 19:03 外环路 Waihuanlu
cntlog