2020/11/25  06:27  khởi hành
1
06:37 - 07:33
56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:49 - 07:45
56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:37 - 07:33
  56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:37 共富新村 Gongfu Xincun 07:33 外环路 Waihuanlu
 2. 2
  06:49 - 07:45
  56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:49 共富新村 Gongfu Xincun 07:45 外环路 Waihuanlu
cntlog