2019/11/13  06:55  khởi hành
1
07:06 - 07:39
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:57 - 07:39
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
07:18 - 07:51
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:06 - 07:39
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:06 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (33phút
  07:39 徐泾东 East Xujing
 2. 2
  06:57 - 07:39
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:57 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (3phút
  07:00 07:09 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (30phút
  07:39 徐泾东 East Xujing
 3. 3
  07:18 - 07:51
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:18 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (33phút
  07:51 徐泾东 East Xujing
cntlog