2020/12/04  11:12  khởi hành
1
11:16 - 11:49
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:24 - 11:57
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:16 - 11:49
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:16 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (33phút
  11:49 徐泾东 East Xujing
 2. 2
  11:24 - 11:57
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:24 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (33phút
  11:57 徐泾东 East Xujing
cntlog