1
14:03 - 14:37
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:03 - 14:37
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:15 - 14:45
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:07 - 14:45
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:03 - 14:37
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:03 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (23phút
  14:26 14:34 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (3phút
  14:37 徐泾东 East Xujing
 2. 2
  14:03 - 14:37
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:03 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (22phút
  14:25 14:32 虹桥2号航站楼 Hongqiao Airport Terminal 2
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (5phút
  14:37 徐泾东 East Xujing
 3. 3
  14:15 - 14:45
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:15 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (23phút
  14:38 14:42 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (3phút
  14:45 徐泾东 East Xujing
 4. 4
  14:07 - 14:45
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:07 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 金海路 Jinhai Road
  (3phút
  14:10 14:15 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (30phút
  14:45 徐泾东 East Xujing
cntlog