1
17:09 - 17:41
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:09 - 17:41
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:12 - 17:49
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:09 - 17:41
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:09 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (23phút
  17:32 17:38 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (3phút
  17:41 徐泾东 East Xujing
 2. 2
  17:09 - 17:41
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:09 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 航中路 Hangzhong Road
  (22phút
  17:31 17:36 虹桥2号航站楼 Hongqiao Airport Terminal 2
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (5phút
  17:41 徐泾东 East Xujing
 3. 3
  17:12 - 17:49
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:12 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  Hướng đến 金海路 Jinhai Road
  (3phút
  17:15 17:19 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (30phút
  17:49 徐泾东 East Xujing
cntlog