1
17:25 - 18:23
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:25 - 18:23
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:25 - 18:23
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:25 上海体育馆 Shanghai Indoor Stadium 17:27 17:31 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (52phút
  18:23 醉白池 Zuibaichi Park
 2. 2
  17:25 - 18:23
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:25 上海体育馆 Shanghai Indoor Stadium
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 宜山路 Yishan Road
  (2phút
  17:27 17:34 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (49phút
  18:23 醉白池 Zuibaichi Park
cntlog