2020/08/06  11:07  khởi hành
1
11:10 - 11:53
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:14 - 11:55
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:10 - 11:53
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:10 莘庄 Xinzhuang
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  Hướng đến 富锦路 Fujin Road
  (24phút
  11:34 11:40 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (13phút
  11:53 四川北路 North Sichuan Road
 2. 2
  11:14 - 11:55
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:14 莘庄 Xinzhuang
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  Hướng đến 富锦路 Fujin Road
  (24phút
  11:38 11:41 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (14phút
  11:55 四川北路 North Sichuan Road
cntlog