Junyi Chain Hotel

Junyi Chain Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
East Section of Longcheng Street ,Shanxi
trạm gần
Về 34 phút từ 太原南 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog