The donkey is full of Youth Hostel (Chongqin Jiangbei Aiport)

The donkey is full of Youth Hostel (Chongqin Jiangbei Aiport) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Room 13-1, Top Floor, Building 1, Wenxingyuan, No.206 Yuhang Road ,Chongqing
trạm gần
Về 4 phút từ 渝北广场 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog