Ruisi City Hotel

Ruisi City Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No. 9 Qianjin Road, Henan Street ,Jilin
trạm gần
Về 17 phút từ 延吉 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog