Shanghai Pudong Airport Terminal Hotel

Shanghai Pudong Airport Terminal Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Restaurant Level, International Departure, Pudong Airport Terminal 2 ,Shanghai
trạm gần
Về 8 phút từ 徐泾东 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog