Rujia Hotel

Rujia Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Taiyu Road (Wusu Airport) ,Shanxi
trạm gần
Về 43 phút từ 太原南 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog