Dongfu Hotel Lanzhou Airport

Dongfu Hotel Lanzhou Airport Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Near Tianshan Avenue (Majiashan) ,Gansu
trạm gần
Về 17 phút từ 中川机场 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog